BALKANPHARMA-DUPNITSA AD (Болгария)

Амиодарон

Таб. 200 мг: 30 шт.таб. 200 мг: 30 шт.balkanpharma-dupnitsa ad (болгария)таб. 200 мг: 30 шт.биоко...

Бенальгин

Таб. 500 мг+50 мг+38.75 мг: 20 шт.таб. 500 мг+50 мг+38.75 мг: 20 шт.balkanpharma-dupnitsa ad (бол...

Индипам

Таб., покр. пленочной обол., 2.5 мг: 30 шт.таб., покр. пленочной обол., 2.5 мг: 30 шт.balkanpharm...

Нифедипин

Таб., покр. оболочкой, 10 мг: 50 шт.таб., покр. оболочкой, 10 мг: 50 шт.balkanpharma-dupnitsa ad ...

Седальгин плюс

Таб. 500 мг+50 мг+38.75 мг: 10 или 20 шт.таб. 500 мг+50 мг+38.75 мг: 10 или 20 шт.balkanpharma-du...

Седальгин-нео

Таб.: 5 или 10 шт.таб.: 5 или 10 шт.balkanpharma-dupnitsa ad (болгария)

Спазмалгон

Таб. 500 мг+5 мг+100 мкг: 10, 20 или 50 шт.таб. 500 мг+5 мг+100 мкг: 10, 20 или 50 шт.balkanpharm...

Спазмалгон

Таб. 500 мг+5 мг+100 мкг: 10, 20 или 50 шт.таб. 500 мг+5 мг+100 мкг: 10, 20 или 50 шт.balkanpharm...

Темпангинол

Таб., покр. оболочкой: 10, 20, 300 или 1000 шт.таб., покр. оболочкой: 10, 20, 300 или 1000 шт.bal...

Фезам

Капс. 400 мг+25 мг: 60 шт.капс. 400 мг+25 мг: 60 шт.balkanpharma-dupnitsa ad (болгария)капс. 400 ...

Фезам

Капс. 400 мг+25 мг: 60 шт.капс. 400 мг+25 мг: 60 шт.balkanpharma-dupnitsa ad (болгария)капс. 400 ...

Циннаризин

Таб. 25 мг: 50 или 250 шт.таб. 25 мг: 50 или 250 шт.balkanpharma-dupnitsa ad (болгария)таб. 25 мг...